Διπλωματική εργασία σε Data Analytics [1]

Διπλωματική εργασία σε Data Analytics: "Ανίχνευση Ανωμαλιών και Πρόβλεψη Αστοχιών με χρήση Αλγορίθμων Αναλυτικής Επιχειρησιακών Δεδομένων” Δείτε την περιγραφή [2]