Διπλωματική εργασία σε Data Analytics

Διπλωματική εργασία σε Data Analytics: "Ανίχνευση Ανωμαλιών και Πρόβλεψη Αστοχιών με χρήση Αλγορίθμων Αναλυτικής Επιχειρησιακών Δεδομένων” Δείτε την περιγραφή: https://bit.ly/2P3MMEJ