Ανακοίνωση Καθηγητών της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ

37 καθηγητές της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ υπογράφουν την παρακάτω ανακοίνωση:

Με αφορμή τα σημαντικά γεγονότα των τελευταίων εβδομάδων που πλήττουν το ΕΜΠ και μας έχουν φέρει σε ιδιαίτερα δυσάρεστη θέση, θέλουμε να εκφράσουμε την έντονη ανησυχία μας και να τονίσουμε τα παρακάτω:

  • Διαφωνούμε με την απόφαση του Υπουργείου για την οριζόντια και χωρίς ουσιαστική αξιολόγηση διαθεσιμότητα του 45% του διοικητικού προσωπικού του ΕΜΠ και σχεδόν του 80% της ΣΗΜΜΥ, με κριτήρια που αγνοούν τις λειτουργικές ανάγκες του Ιδρύματος.

  • Διαφωνούμε με την παρεμπόδιση της πρόσβασης στους χώρους εργασίας για έρευνα και διδασκαλία, η οποία δεν συνάδει με οποιαδήποτε έννοια ακαδημαϊκής ελευθερίας.

  • Σεβόμαστε το δικαίωμα της απεργίας. Διαφωνούμε όμως με την πλήρη διακοπή των λειτουργιών του Πολυτεχνείου. Μερικές συνέπειές της είναι μη αναστρέψιμες και πλήττουν ανεπανόρθωτα φοιτητές, συνεργαζόμενους νέους ερευνητές και την εικόνα και αξιοπιστία του ΕΜΠ λόγω αθέτησης υποχρεώσεων εντός και εκτός της Ελλάδας.

  • Θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό, παράλληλα με τις δικαιολογημένες αντιδράσεις του Ιδρύματός μας έναντι του τρόπου που υλοποιείται το μέτρο της διαθεσιμότητας των διοικητικών υπαλλήλων του που το οδηγεί σε αδυναμία εύρυθμης λειτουργίας, να διασφαλισθεί η τέλεση των απαραίτητων λειτουργιών του με ανοικτή τη Σχολή και το ΕΜΠ και να μην χαθεί το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο.

==============

Εδώ θα βρείτε την ανακοίνωση